DRM Vastgoedmanagement digitaliseert werkproces met Incontrol

DRM Vastgoedmanagement is actief op het gebied van vastgoedbeheer in de ruimste zin van het woord. Om nog efficiënter te werk te gaan is gekozen om de opleveringen op locatie met digitale formulieren uit te voeren. Incontrol is gekozen als tool om dit te bewerkstelligen.

DRM Vastgoedmanagement gaat zelf formulieren bouwen in Incontrol. Zo bepalen zij zelf welke onderdelen ze digitaliseren. Via de iPad worden meterstanden opgenomen en constateringen bewezen aan de hand van foto’s. Huurder en verhuurder zetten een digitale handtekening onder een proces verbaal van handtekening. Beide partijen ontvangen automatisch het ondertekende formulier.

Incontrol is onder meer geschikt voor instructies, inspecties, enquêtes, urenregistraties, werkbonnen, beoordelingen, controles, inventarisaties, proefritten, huurovereenkomsten, financiële audits, taxaties, schademeldingen, inname en afgifte van goederen.